MATERIÁL

www.kartacovny.cz

STAVEBNÍ
KARTÁČOVNY spol. s r.o., Červená Voda 358, 56161 Červená Voda
Tel.: +420 465 626 381, +420 607 667 233, Email.: info@stavebniny-kartacovny.cz
O nás
Designed by  www.motokraliky.cz
KARTÁČOVNY spol. s r.o. Červená Voda je jedním z největších producentů kartáčnického zboží v Evropě.

Firma, jejíž kapitál je ryze český, vyrábí kartáčnické výrobky ze dřeva i plastů, které jsou osazeny
nejrůznějšími materiály od přírodních po umělé hmoty a jejich směsi. Vlastní uzavřenou technologii
zpracování dřeva a technologii výroby plastů a umělých vláken.

Více jak 150 let tradice kartáčnické výroby, kvalita a spolehlivost v dodávkách umožňuje firmě dodávat
kartáčnické výrobky do mnoha zemí světa.

"Vaše spokojenost je náš úspěch"


Historie kartáčnictví
Zdejší region na úpatí Orlických hor byl významnou kartáčnickou oblastí. Vznik kartáčnictví úzce souvisel s domácím tkalcovstvím, které zde bylo silně rozvinuté a datuje se do první poloviny 19. stol. Do této doby se dovážely kartáče z Vídně a byly poměrně drahé. Během pár let místní výroba vytlačila dovozové dražší kartáče a již v počátku druhé pol. 19. stol. zdejší obchodníci vyváželi kartáče do Vídně. Jen v Červené Vodě byly v této době tři větší kartáčnické dílny, nacházel se zde i kartáčnický velkoobchod a ruční výrobě kartáčů se věnovala i spousta vesničanů doma. Produkce dále rostla a v Jablonném vznikla první továrna na kartáčnické zboží v tehdejším Rakousko - Uhersku. Postupem času vznikaly v Čechách další výrobní závody - Hostice, Jamné nad Orlicí, Koloveč, Pardubice, Pelhřimov, Písařov, Praha a Vernéřice u Děčína.

Kartáčnická výroba byla soustředěna do Červené Vody po II. světové válce a firma byla umístěna do závodu bývalé textilní firmy, jejíž majitelé byli odsunuti do Německa. Soustředila se zde historická ruční výroba od jednotlivých rodin - soukromníků i menších dílen z okolí. Hlavně Šanova. Vznikl tzv. národní podnik ORLICKÉ KARTÁČOVNY, pod který během krátké doby patřily i další provozy, které si zachovaly kartáčnickou výrobu z předválečné doby. Byly to zejména závody v Praze, Pardubicích, Vernéřicích u Děčína, Písařově, Jablonném nad Orlicí, Jamném nad Orlicí, Hosticích.
Podnik se rozvinul v poměrně silnou organizaci a soustředil výrobu především do Červené Vody. Některé menší provozy zanikaly a investice podniku umožnily modernizaci výroby.

V Čechách postupně vznikala dvě významná centra kartáčnické výroby, vycházející ze staletých tradic původního řemesla. Jedno ve východních Čechách, v okolí Červené Vody a druhé v jižních Čechách v Pelhřimově a okolí. Integrací výroby, která byla řízena aparátem bývalé socialistické společnosti došlo v 60. létech k další významné změně organizace. Rozhodnutím státních a politických orgánů bylo určeno jako hlavní centrum Pelhřimovsko, kde byl vytvořen národní podnik s celorepublikovou působností. Soustředěním sortimentů do jednotlivých závodů, nastala větší specializace a shromaždování výroby. Negativní stránkou celého procesu bylo, že z Červené Vody byla výroba řady sortimentů převedena do Pelhřimova a část postupně zrušena. Jednalo se především o výrobu štětců a malířských štětek. Závod v Červené Vodě se specializoval na výrobu kartáčů s dřevěnými tělesy s náročnou povrchovou úpravou pro export do zemí západní Evropy. Postupem času se výroba v Červené Vodě částečně modernizovala, ale výstavba a větší investice v technologii nebyly uskutečňovány. Prioritu postupně získala výroba v Pelhřimově, kde byl postaven nový výrobní závod i velké administrativní centrum, neúměrně zatěžující rozpočet podniku. V Červené Vodě se postupně snižoval i počet zaměstnanců, který klesl na 180 zaměstnanců v roce 1989.

V období 80. - 90. let pelhřimovský podnik řídil centrálně odbyt, zásobování i ekonomiku firmy. Závod nerozhodoval o případném použití zisku, o výši nákladů ani o investicích. Veškeré informace, týkající se obchodní činnosti soustřeďovalo podnikové ředitelství v Pelhřimově.

Společenskými změnami v roce 1989 došlo i k řadě výrazných změn v organizaci řízení ještě státního podniku.

Na základě žádosti o osamostatnění, podané roku 1990 vedením závodu v Červené Vodě na ministerstvo průmyslu ČR, bylo doporučeno závod v Červené Vodě privatizovat standardní metodou, tj. přímým prodejem a tuto myšlenku se podařilo po značných obtížích na podnikovém ředitelství akciové společnosti i ministerstvu realizovat 1.srpna 1992.

Samostatná historie firmy KARTÁČOVNY spol. s r.o. však začala o něco dříve a to 17.září 1991, kdy byla založena společenskou smlouvou.

Po částečné stabilizaci domácího trhu firma investovala do výstavby lisovny plastů (2003), nových technologií, stala se většinovým podílníkem slovenské firmy na výrobu monofilových vláken (2006) a svojí obchodní politikou si udržuje stabilní místo mezi předními výrobci v Evropě.

Stavebním materiálům a především jejím prodejem se firma začala zabývat na přelomu března a dubna roku 2012.